CZ | EN

Vydaný k výstavě,

THE VOICE REACHED US THROUGH THE FLOOR, 
BUT THE WORDS THEMSELVES WERE LOST

11.2 – 2.4.2011
Koncepce: Petra Malá Miller
Grafická úprava: Pavel Švec a Jiří Havlíček
Text: David M.C. Miller
Překlad: Marek Tomin
Fotografie instalace: Martin Polák
Tisk: AMOS Typografiké studio
Vydavatel: Makum, s.r.o
www.jirisvestka.com
www.mottodistribution.com